Audun.png

Audun Klyve Gulbrandsen

31-årig Vestlending. Opprinnelig fra Stavanger, men har vært Bergenser siden 2008.

Elsker å teste ut ny teknologi og skape interessante løsninger - gjerne med bruk av både ny og gammel teknologi. Liker nyttige og unyttige prosjekter. Interessert i systematikk, estetikk, kunst og teknologi.

Bachelorgrad i Nye medier fra Universitetet i Bergen med utveksling til University of California, Berkeley.

Andre interesseområder:
brukervennlighet og brukersentrert design, kommunikasjon, medieinnovasjon, typografi, webdesign, app-utvikling.

LinkedIn / Epost

 

Prosjekter

IDEM