Fra Volda til Bergen

Mandag 30. oktober hadde vi besøk fra Høgskulen i Volda av førsteamanuensis Ana Laws, masterstudent Bjørnar T. Sævik og lektor i journalistikk Tormod Utne. De hadde lagt opp til en spennende dag knyttet til Virtual Reality (AR) og 360-video.

Bilde  Mixmaster-student Malin Fjell Olsen. Foto: Sara Pedersen Stene

Bilde Mixmaster-student Malin Fjell Olsen. Foto: Sara Pedersen Stene

Dagen ble åpnet med en introduksjon av professor ved Universitetet i Bergen, Lars Nyre. Gründer og prosjektrådgiver for Smøla Kommune, Hilde Gudvangen, var også med oss denne dagen. Sammen med Mixmaster-studentene, deltok vi alle sammen på et forsøk hvor vi testet fire ulike 360-video produkter med ulik hensikt. 

Vår engasjerte professor Lars Nyre forteller at ny teknologi gjør at man kommer mer inn i en annen persons opplevelse. Dette kan oppleves som veldig dramatisk, sier Nyre. Han forteller videre at 360-videoen til The Guardian, A Virtual Experience of Solitary Confinement, var lett å engasjere seg i på grunn av alle virkemidlene i fortellingen.

Dette var veldig realistisk. Følte jeg var i et fengsel.
— Lars Nyre, Professor UiB

Dagen ble avsluttet med en diskusjon knyttet til etiske spørsmål rundt VR i journalistikken.

Med Virtual Reality kan man ta med leserne i flyktningleirer. Journalisten blir usynlig og man tror det er en selv som er der. Kan man fjerne journalistiske spor, spør Bjørnar T. Sævik. Han mener dette er et viktig spørsmål. Videre spør Ana Laws om det er greit å vise at et annet menneske blir voldtatt, slik at man kan oppleve og kjenne på de samme følelsene som offeret med VR. Mixmaster-student Audun Klyve Guldbrandsen er skeptisk til denne fortellerstilen. Han mener amerikanske medier går for langt med ekstreme tilfeller, slik at man blir vandt med elendigheter. Hvorfor skal man gjøre det?

"Man tror man velger vinklingen, men det er faktisk journalisten som gjør det", sier Sævik. Man kan spørre seg selv om dette er en journalist eller propaganda? Hilde Gudvangen trekker inn 360-videoen The displaced i diskusjonen. "Kroppsspråket til barna ga en sterk connection", sier hun. Gudvangen ville strekke ut hånda til det barnet som viste mest sårbarhet. Hun forteller videre at det er lett å bruke menneskelige virkemidler som kroppsspråk til å manipulere og få folk til å opprette tillit til en skapning. Alle blir enige om at journalistene har en viktig rolle i utviklingen av VR.

Hvor går egentlig grensen mellom hva som er skadelig? Mindre virkemidler kan i dag skape sterke inntrykk. Som for eksempel en propagandavideo til IS eller videoen til The Displaced, sier student Guldbrandsen. Man skal søke aktivt for å finne ting på Internett, men informasjonen er lett tilgjengelig for de som oppsøker det. For mange kan det være traumatisk å se noen bli utsatt for vold og lignende opplevelser, og med VR kan det bli ekstra ubehagelig, avslutter Guldbrandsen.

 

VIDEO

 

FAKTA

Høgskulen i Volda den største utdanningsinstitusjonen mellom Bergen og Trondheim.

Volda er kjent for aktive studenter, og høgskolen tilbyr noen av landets ledende medieutdanninger og tradisjonsrike lærerutdanninger.
 

Virtual Reality (VR) er en datateknologi som lar brukeren påvirke og bli påvirket av et dataskapt miljø som skal etterlikne en virkelighet.
 

360-video er videoopptak hvor en visning i alle retninger er lagret samtidig, filmet ved hjelp av et omnidireksjonelt kamera eller en samling med flere kameraer. Under avspilling har seeren kontroll over visningsretningen.

 
VR.png
Sara Pedersen Stene