Meet and Greet

I dag har vi presentert ideene for masterprosjektene våre til to av praksislærerne, Martin Macs og Frank Wisnes.

Bilde  Kristine Jørgensen og Martin Macs. Foto: Sara Pedersen Stene

Bilde Kristine Jørgensen og Martin Macs. Foto: Sara Pedersen Stene

Allerede nå har vi begynt å forberede oss til høsten og kick-off for prosjektene våre. Målet med prosjektene er å bidra til innovasjon eller vurdere teknisk innovasjon innen medieteknologi. Prosjektene skal bestå av en praksisbasert komponent og en teoretisk og analytisk skriftlig komponent. Det vil si at vi for eksempel kan utvikle en prototype eller forbedre et eksisterende produkt, i samarbeid med en bedrift eller på egenhånd. Det er også valgfritt om vi vil jobbe i grupper eller på egenhånd med prototypen, men selve oppgaven som skal skrives er individuell. Vi kommer til å presentere prosjektene her på nettsiden etter sommeren.

I dag har vi fått gode tilbakemeldinger og flere tips til veien videre. Vi gleder oss!

Sara Pedersen Stene